Nyhetsbrev Så Lyckas du med dina mailutskick

Nyhetsbrev: Så Lyckas du med dina mailutskick

Lär dig hur du skapar effektiva nyhetsbrev som engagerar och konverterar. Utforska strategier för segmentering, personalisering och mer.

Innehållsförteckning

Nyhetsbrev är en av de mest kostnadseffektiva och kraftfulla marknadsföringsstrategierna för e-handel. Genom att skicka regelbundna uppdateringar till dina kunder kan du öka trafiken till din webbplats, stärka kundrelationer och öka försäljningen. Mailutskick ska vara en grundsten tillsammans med marketing automation i din e-postmarknadsföring.

Nyhetsbrev erbjuder flera fördelar för e-handlare:

 • Direktkommunikation: Möjliggör regelbunden kontakt med dina kunder.
 • Hög ROI: E-postmarknadsföring är känt för att ge hög avkastning på investeringen.
 • Bygga Kundlojalitet: Hjälper till att bygga långsiktiga relationer med kunder.

En stark maillista är grunden för framgångsrika mailutskick. Här är några steg för att bygga en kvalitativ maillista:

 1. Erbjud Incitament: Ge rabatter eller gratisprover för att uppmuntra anmälningar.
 2. Opt-in Formulär: Placera tydliga opt-in formulär på din webbplats och sociala medier.
 3. Segmentering: Samla in relevant information för att kunna segmentera din maillista effektivt.

Segmentering innebär att dela upp din maillista i mindre, mer homogena grupper baserat på specifika kriterier som demografi, beteende eller intressen. Personalisering handlar om att skräddarsy innehållet baserat på individuella kunddata. Dessa strategier hjälper dig att skicka mer relevanta och engagerande meddelanden.

Innehållet i dina nyhetsbrev är avgörande för att få mottagarna att öppna, läsa och agera. Här är några tips:

 • Tydliga ämnesrader: Fånga uppmärksamheten med en tydlig och lockande ämnesrad.
 • Visuellt tilltalande: Använd bilder och grafik för att göra dina nyhetsbrev mer attraktiva.
 • Relevant Innehåll: Anpassa innehållet baserat på segment och kundpreferenser.

Automatisering kan hjälpa dig att spara tid och öka effektiviteten i dina mailutskick. Här är några automatiseringsstrategier:

 • Välkomstmejl: Skicka automatiserade välkomstmeddelanden till nya prenumeranter.
 • Triggade kampanjer: Automatisera e-postmeddelanden baserat på specifika kundåtgärder, som övergivna kundvagnar.
 • Drip-kampanjer: Skapa en serie automatiserade e-postmeddelanden för att gradvis engagera och vårda dina kunder.

För att förbättra dina nyhetsbrev är det viktigt att kontinuerligt mäta och analysera resultaten. Några viktiga mätvärden att följa inkluderar:

 • Öppningsgrad: Andelen mottagare som öppnar dina nyhetsbrev.
 • Klickfrekvens: Andelen mottagare som klickar på länkar i dina nyhetsbrev.
 • Konverteringsgrad: Andelen mottagare som slutför den önskade åtgärden, som att göra ett köp.
 • Avprenumerationsfrekvens: Andelen mottagare som avprenumererar från din maillista.

Utmaningar

 • Låg öppningsgrad: Kan bero på dåligt optimerade ämnesrader eller irrelevant innehåll.
 • Hög avprenumerationsfrekvens: Kan bero på för frekventa eller irrelevanta meddelanden.
 • Spamproblem: Kan orsakas av dåligt utformade nyhetsbrev eller inkonsekvent utskick.

Lösningar

 • Testa och optimera ämnesrader: Använd A/B-testning för att hitta de mest effektiva ämnesraderna.
 • Segmentera och anpassa innehåll: Skicka endast relevanta meddelanden till rätt segment.
 • Följ bästa praxis: Säkerställ att dina nyhetsbrev följer riktlinjer för leveransbarhet och undvik att använda spam-triggerord.

Bakgrund: TheSkimm är ett amerikanskt nyhetsföretag som levererar nyheter på ett lättillgängligt och humoristiskt sätt genom dagliga nyhetsbrev. Företaget grundades 2012 och har snabbt vuxit till att nå över 7 miljoner prenumeranter​ (Digital Marketing Institute)​​ (Bluecore)​.

Strategi: TheSkimm fokuserade på att skapa unikt och engagerande innehåll som var lättläst och relevant för sin målgrupp. De använde humor och ett samtalsliknande språk för att hålla läsarna intresserade.

Segmentering och Personalisering: Företaget använde segmentering för att skicka specifika mailutskick till olika grupper baserat på deras intressen och tidigare engagemang. Personliga hälsningar och anpassade ämnesrader hjälpte till att öka öppningsgraden​ (Greta Rose Agency)​​ (Digital Marketing Institute)​.

Resultat: TheSkimm har blivit en betrodd nyhetskälla och har använt mailutskick för att bygga sitt varumärke och engagera sina läsare. De har lyckats skapa en stark relation med sin publik, vilket har resulterat i hög kundlojalitet och engagemang.

Lärdomar:

 • Engagerande Innehåll: Skapa innehåll som är relevant och underhållande för din målgrupp.
 • Personalisering: Använd personliga hälsningar och ämnesrader för att öka engagemanget.
 • Segmentering: Skicka anpassade meddelanden baserat på prenumeranternas intressen och beteende.

Personalisering handlar om att skräddarsy innehållet baserat på individuella kunddata, medan segmentering innebär att dela upp maillistan i mindre grupper baserat på gemensamma egenskaper.

Erbjud incitament för att anmäla sig, använd tydliga opt-in formulär och samla in relevant information för segmentering.

Skicka regelbundna uppdateringar, belöningspoäng och exklusiva erbjudanden till lojalitetsmedlemmar via nyhetsbrev.

Öppningsgrad, klickfrekvens, konverteringsgrad och avprenumerationsfrekvens är några av de viktigaste mätvärdena att följa.

Automatisering sparar tid och ökar effektiviteten genom att skicka relevanta meddelanden baserat på kundens beteende och interaktioner.

Nyhetsbrev är en viktig komponent i en framgångsrik e-handelsstrategi. Genom att bygga en kvalitativ maillista, segmentera din publik, använda personalisering och automatisering, samt mäta och optimera dina kampanjer, kan du skapa effektiva nyhetsbrev som engagerar och konverterar. Genom att följa dessa bästa praxis och hålla dig uppdaterad med trender kan du säkerställa att dina nyhetsbrev fortsätter att vara en stark drivkraft för din verksamhets framgång.

Mer från bloggen:

Steg-för-Steg Guide till framgångsrik e-postmarknadsföring
e-postmarknadsföring
Christofer Grafström
E-postmarknadsföring: En Steg-för-Steg Guide

Lär dig allt om e-postmarknadsföring och hur du kan skapa effektiva kampanjer som driver försäljning och ökar kundlojaliteten. Utforska strategier för personalisering, segmentering och mer.

Läs mer »
Kunskapsbanken
Christofer Grafström
Segmentering: En Omfattande Guide

Lär dig allt om segmentering, dess typer, fördelar, utmaningar, och hur du kan använda det effektivt för att förbättra din marknadsföringsstrategi. Läs vår omfattande guide här.

Läs mer »
Lyssna på vår podcast.

Driver du eller jobbar på en e-handel och vill lära dig mer från branschkollegor och experter? Lyssna då på vår podcast Ehandelsnack.

Där intervjuar vi mängde med intressanta profiler inom e-handel.